ผู้บริหาร

นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/11/2012
ปรับปรุง 05/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 163421
Page Views 236155
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุวรรณา กิ่งสกุล
ครู คศ.3

นายวิชัย ทัดเทียม
ครู คศ.3

นายธนะชัย ใยขันธ์
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ ใยขันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวผุสดี โกฎิทอง
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรลดา สิริเกียรติ

นายเอกภพ มะโรณีย์

นางสาวญาณิกา ลาลุน

นางสาวนงลักษณ์ พันธ์วิไล