ผู้บริหาร

นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/11/2012
ปรับปรุง 05/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 163427
Page Views 236161
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรรยา พันธ์วรการ
ครู คศ.3

นางวิจิตรา จันทร์ศรี
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริพร รัตนวงศ์
ครู คศ.3

นางยุคลธร มะณีศักดิ์
ครู คศ.3

นางประกายแก้ว ชุปวา
ครู คศ.3

นางเรวดี สีหะวงษ์
ครู คศ.2

นางศิริขวัญ นาราช
ครู คศ.2

นางสาวชลิดา อโนราช
ครู คศ.3

นางรุ่งนภา เจือจันทร์
ครู คศ.2

นางชนัญญา ประสานพันธ์
ครู คศ.3

นางศาตพร พรมสำลี
ครู คศ.3

นางสวลักษณ์ พันธ์จรูญศักดิ์
ครู คศ.2

นางปุณิกา แก้วจันทร์