ผู้บริหาร

นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/11/2012
ปรับปรุง 05/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 163414
Page Views 236148
ปฐมวัย

นางสิริวรรณ ธีรวุฒิอุดม
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางกรรณิกา พุทธพรหม
ครู คศ.2

นางไพบูลย์ ลาธุลี
ครู คศ.1

นางมณีรัตน์ แก้วสุข

นางอำนวย ศรีภา

นางสาวชมัยพร สุภราช

นางรุ่งนภา ดวงตา

ว่าที่ ร.ต.อณัณศิณา พลงาม

นางสาวธัญรัตน์ จวงพันธ์

นางดอกเอื้อง วงศ์วิรัตน์

นางอุไร ปลื้มใจ

นางสาวจิราพร แหวนเงิน

นางสาวจุฬาลักษณ์ วรพุฒ

นางสาวกัญญาวีร์ ทองเพ็ชร
ครู คศ.1