ผู้บริหาร

นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/11/2012
ปรับปรุง 05/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 163407
Page Views 236141
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ทัดเทียม
ตำแหน่ง : รก.รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดทวี รัตนวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอารญา ระดมเล็ก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฏฐนันทน์ สีหะวงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :